Digitaalinen taloushallinto - Sanna Lahti – Tero Salminen

Sanna Lahti – Tero Salminen
Digitaalinen taloushallinto

Tilaa kirja

Sanna Lahti – Tero Salminen
Digitaalinen taloushallinto

Nykyaikaiset organisaatiot pyrkivät digitaaliseen taloushallintoon sekä prosessien ja raportoinnin automatisointiin. Taloushallinnon manuaalityö on samaan aikaan siirtymässä transaktioiden käsittelystä poikkeustapausten käsittelyyn, käsittelysääntöjen luomiseen ja ylläpitoon sekä tiedon analysointiin.

Tässä kirjassa käsitellään taloushallintoa kokonaisuutena sen osaprosessien kautta. Lisäksi luodaan katsaus taloushallinnon tietojärjestelmiin, niiden eri hankintavaihtoehtoihin ja siihen, miten automatisoitu taloushallinto muuttaa töiden organisointia ja johtamista.

Kirja antaa lukijalle

  • Hyvän yleiskuvan taloushallinnon kehitystrendeistä ja nykyaikaisimmista toimintatavoista.
  • Käsityksen siitä, miten taloushallinto toimii digitaalisesti ja automatisoidusti nykyaikaisia järjestelmiä ja parhaita käytäntöjä hyödyntäen.
  • Konkreettisia vinkkejä eri talousprosessien kehittämiseen.

Tämä on ainoa markkinoilla oleva teos, joka kuvaa taloushallinnon kehitystä, markkinaa ja nykyaikaisia prosesseja sekä parhaita käytäntöjä. Kirjailijat toimivat Suomen johtavina asiantuntijoina taloushallinnon kehityshankkeissa, mikä tuo kirjaan laaja-alaista käytännön työn kautta saatua kokemusta.

Digitaalinen taloushallinto on taloushallinnon perusteos ja käytännönläheinen työväline kaikille taloushallinnon parissa työskenteleville ja erityisesti sen kehittäjille. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi jo perusasiat hallitseville laskentatoimen, taloushallinnon ja tietojärjestelmätieteen opiskelijoille.

Kirjan sisällysluettelo

Sanna Lahti
KTM, Partner, Efima Oy

Sanna Lahti on yksi Suomen johtavista taloushallinnon asiantuntijoista. Hänellä on laaja-alaista käytännön kokemusta ja osaamista eri toimialojen taloushallinnosta. Hän on osallistunut kymmeniin kehitysprojekteihin sekä suomalaisissa että kansainvälisissä organisaatioissa.

Tero Salminen
KTM, Partner, Efima Oy

Tero Salminen on Efima Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä käytännön kokemus liiketoiminnan johtotehtävistä ja taloushallinnon kehitystehtävistä. Hän on Suomen johtavia asiantuntijoita taloushallinnon liiketoimintalähtöisessä kehittämisessä.